Stationsweg West 77, Woudenberg

Op de locatie van het voormalige vrieshuis aan de Stationsweg West 77 in Woudenberg is door 3N30 architecten een klein hofje ontworpen met levensloopbestendige woningen.